Τι είναι το Krav Maga

Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που διδάσκει, μέσα από άμεσα εφαρμόσιμες τεχνικές και σενάρια , πώς να αντιμετωπίζονται και να προλαμβάνονται όλων των ειδών οι επιθέσεις και η βία (σωματική , λεκτική ,σεξουαλική,ψυχολογική) ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυσική κατάσταση και την ηλικία  του μαθητή. Γεννήθηκε στο τέλος του β’ παγκοσμίου πολέμου, από τον Εβραϊκής καταγωγής, γεννημένο στην Μπρατισλάβα Imi Lichtenfeld , ως σύστημα προστασίας  από αντισημιτικές ομάδες. Γρήγορα έγινε μέσω του Imi, το επίσημο σύστημα μάχης της I.D.F. και με την δημιουργία της I.K.M.F. ειναι αυτή τη στιγμή, το πιο αποτελεσματικό σύστημα αυτοάμυνας για πολίτες στον κόσμο.

Προετοιμάζει τους ασκούμενους, τόσο στην αυτοάμυνα τους , όσο και στην προστασία αγαπημένων τους προσώπων, πράγμα που επιτυγχάνεται σε σχετικά σύντομο διάστημα σε σχέση με παραδοσιακές τέχνες και φόρμες, γιατί χρησιμοποιεί κατά κόρον, τις αντανακλαστικές κινήσεις του ανθρωπίνου σώματος αλλά και γιατί λαμβάνει υπόψιν το ¨ΤΩΡΑ¨, δηλαδή τα σημερινά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο άνδρας ,η γυναίκα ή το παιδί.

Σ’ ένα συνεχόμενα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το Krav Maga διδάσκει στον ασκούμενο, την ικανότητα να προσαρμόζεται, να αντιμετωπίζει και να βρίσκει την  καταλληλότερη και πιο πρακτική λύση.

Αρχές του Krav Maga

Πρόληψη και Διαφυγή

Επιθέσεις και Αντεπιθέσεις

Αντιμετώπιση άοπλων επιθέσεων

Αντιμετώπιση ένοπλων επιθέσεων

Χρήση καθημερινών αντικειμένων για αυτοπροστασία

Ικανότητα τακτικής προσέγγισης στη μάχη

Προετοιμασία των εκπαιδευόμενων να λειτουργούν κάτω από κάθε συνθήκη

Τομείς Εκπαίδευσης Krav Maga

Το Κrav Maga  χωρίζεται σε πέντε κύριες και πλήρως καθορισμένες κατηγορίες:

Πολίτες (Συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση γυναικών και παιδιών από 4 ετών και άνω)

Προσαρμοσμένο Krav Maga για άτομα με ειδικές ικανότητες

Προστασία υψηλών προσώπων(V.I.P.)

Military Krav Maga

Law enforcement

Σύστημα Επιπέδων Krav Maga

Τα επίπεδα του Krav Maga  χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:

Τα επίπεδα των Εκπαιδευομένων (Practitioner) (P1-P5).

Τα επίπεδα των Αποφοίτων (Graduate) (G1-G5).

Τα επίπεδα των Έμπειρων (Expert) (E1-E5).

Τα επίπεδα των Αυθεντιών (Master) (M1-M3).