Σεμινάρια Αυτοάμυνας - Workshops

Ο πιστοποιημένος εκπαιδευτής από την I.K.M.F. Σιατίτσας Γιώργος, Civilian, Women Kids and V.I.P Bodyguard Instructor Expert 1 Level, έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια Krav Maga στα κεντρικά γραφεία της Mercedes-Benz και στη Σχολή Μωραΐτη.

Σεμινάριο Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη

Σεμινάριο Γυναικείας Αυτοάμυνας στη Mercedes-Benz

krav maga workshop mercedes